jueves, 28 de febrero de 2013

Les lleis de Gestalt

El principi d'organització i coherència de la percepció és estudiat pels psicòlegs de la “Gestalt”.
Gestalt: Vocable alemany que significa forma, unió.

Va ser iniciat per Max *Wertheimer en 1912. Van formular una sèrie de “lleis d'agrupació”. Els humans tendim a agrupar figures d'acord a les seves propietats i a la manera que estan disposades.

Les raons són:
  • La conveniència: on la seva semblança es basa en la proximitat espacial (proximitat).
  • L'analogia: On intervé la similitud per alguna de les seves característiques físiques o conceptuals.
  • La simpatia: On les figures s'agrupen, s'atreuen sense necessitat de ser similars o properes.
LLEIS D'AGRUPACIÓ

Llei de la similitud: Les parts que componen el camp visual s'atreuen mútuament pel seu grau d'igualtat. Les figures tendeixen a agrupar-se quan hi ha certa similitud entre elles. Pot ser per grandària, color, adreça o forma.
Llei de la proximitat: Es tendeixen a crear grups visuals quan figures amb característiques similars estan a prop. La proximitat és un factor unificador.

Llei de la totalitat: El tot és diferent i és més que la suma de les seves parts. Una composició es percep com un tot estructurat.
Llei del tancament: Es tendeix a tancar contorns a causa de la inestabilitat que produeixen les figures obertes. Si el tancament visual s'impedeix, es crea tensió.


Llei de la dialèctica: per identificar una figura, és Necessari separar-la del fons. Aquest és el de menor força. La figura se separa del fons per mitjà del contorn, donant una sensació de proximitat.

Llei de la memòria: Les formes o figures tenen major força quan es presenten amb major freqüència. Es creen ritmes mitjançant la repetició de formes.


Llei de la concentració: Els elements s'organitzen al voltant d'un punt central, té un major pes visual.

Llei de la continuïtat: Les figures o grup de figures s'ordenen d'una manera que semblen portar una adreça, una continuïtat. Ajuda a unir formes.

Llei del contrast: Una figura ressalta en contrastar amb el fons que la conté o amb altres figures. El contrast pot ser per grandària, color, forma, etc.

Llei de la simplicitat: Força de la forma que ajuda al seu record. 
2 comentarios: